سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی چیست ؟

نحوه اخذ ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

چگونه می توان ایزو 22000 - سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO 22000 را دریافت کرد ؟

از گذشته تا به امروز تولید موادغذایی برای عموم وجود داشته اما به شکلهای مختلف دربرخی موارد در خانه ها موادغذایی آماده ویا غذاهایی در منزل پخته میشدISO  و بفروش میرسید که این امر مربوط به زمانی میشد که آمار جمعیتی پایین بوده واینکه بیشتر موادغذایی در منازل توسط افراد خانواده تهیه میشد که همین امر هم مستلزم رعایت بهداشت و ایمنی در موادغذایی بوده اما امروزه با رشد جمعیت ووسیع شدن مشاغل و یکپارچه کردن امور استانداردهایی تعبیه شده وهرشغل یا حرفه ای درهر ارگانی استاندارد مخصوص به خودش رانیاز دارد و تنها استاندارد سیستم مدیریت ISO9001 است که مشترک و لازمه مشاغل میباشد.

یکی از استانداردهایی که جهت بهداشت و ایمنی موادغذایی وجود دارد استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000 میباشد. ایمنی و بهداشت درمواد غذایی مسئله ای بسیار مهم میباشد که میتواند بطور مستقیم با مشتری در ارتباط باشد و میزان عرضه و تقاضا باتوجه اجرایی کردن سیستم مدیریت ایمنی در موادغذایی ISO2000 نوسان پیدا میکند. درسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت موادغذایی ISO22000 اگر پیاده سازی بطور صحیح و طبق استاندارد انجام شود میزان رضایت مشتری بالا میرود ودرنتیجه چرخه سفارشات مشتری بالامیرود. براساس استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000 :

  1. بیماریها و مسمومیتهای ناشی از موادغذایی کاهش میابد ودرمکانهایی که پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنیISO22000 در صنایع غذایی صورت گرفتن است با خیال راحت میتوان ازموادغذایی موردنیاز استفاده کرد.
  2. پیشرفت در صنایع غذایی سیر صعودی پیدا میکند که در نتیجه تکنیکها وروشهای نوینی مورد استفاده قرار میگیرد.
  3. زمانیکه اعتبارسنجی براساس سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذاییISO22000  صورت گرفته باشد سود حاصله بالا میرود
  4. بابالا سود افزایش نیروی انسانی و توسعه اقتصادی خواهیم داشت که درنهایت اشتغال زایی هم براساس سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی در مواد غذایی بالامی رود.
  5. باپیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی  ISO22000 از منابع موردنیاز هم بطور حرفه ای و اصولی میتوان استفاده کرد.

باتوجه به همه ی موارد ذکرشده پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 درین استاندارد الزامیست زیرا پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 درواقع زیرساز سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی  ISO22000 میباشد پس این دو استاندارد مکمل هم هستند و می بایست مورد توجه قرار گرفت.

فرم الکترونیکی درخواست ایزو

دانلود فرم درخواست خدمات ایزو

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                 55100372 - 021

 

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-55100372

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان ستاره، مجتمع تجاری مهر آبادی، گروه مشائرین بهکارا